09 octobre 2016

Sự thật về biệt đội ám sát T4 của Việt Cộng và K9 của Việt Tân - Ai mới là khủng bố?