samedi 23 mars 2019

“Giải phóng mặt bằng”


1.
Giải phóng miền Nam, ai “giải phóng mặt bằng”?
Giải tỏa nhà, phóng đường xá, xóa sổ dân.
Chiếm đồn điền, khu trù mật, đất bến cảng.
Tước quyền tư hữu bất động sản hạ tầng.
.
Ban Quân Quản, quản dân, súng đạn trong tay,
Chiếm sân bay cướp ngay Vựa Lúa Miền Tây.
Chiếm Hòn Ngọc Viễn Đông, cướp sạch Kho Bạc.
Tước nguồn kinh doanh giới tư sản thân Tây 
.
2.
Thời bao cấp, lừa dân đi kinh tế mới.
”Trồng bo bo không lo nghèo đói”, gian nan.
Đất, phố, nhà, giành cho dép râu nón cối.
”Tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội”, vinh quang.
.
Thời đổi mới, nông thôn mới, đô thị mới.
Đất an cư lâu đời Lộc Hưng Thủ Thiêm ,
Đất nông nghiệp sinh thái Đồng Tâm Dương Nội,
Vào tay Ban Quĩ Đất trang bị búa liềm.
.
Thời kinh tế thị trường định hướng xã hội
Áp chế dân rời quê cha đất tổ di dời.
Mất nguồn sống, dân khổ đau nơi tạm trú.
Thống nhất lâu rồi, lòng người vẫn chia phôi.
,
3.
Giải phóng miền Nam, nhóm lợi ích “nội xâm”.
Di dân chiếm đất để “giải phóng mặt bằng”,
Lập bao dự án treo trên “tầm cao mới”,
Trên mồ hôi nước mắt xương máu lương dân.
..
Thủ Thiêm, tháng Tư 2010

Đòan Thuận