jeudi 2 janvier 2020

CHỢ

Nguyễn Đào TrườngNăm nay sắp họp chợ phiên

Mấy tay cơ hội vung tiền háo danh

Ghế quyền lực giá tăng nhanh

Dịp may rủng rỉnh những anh giữ hàng.Bán quy hoạch đắt hơn vàng

Mua cơ cấu giá leo thang bất ngờ

Cửa trong rộng mở khép hờ

Cửa ngoài bưng bít giả vờ công khai.Màn tuồng trơ trẽn khôi hài

Làm cho khốc hại những ai nhẹ lòng

 Nhìn vào thể chế bất công

Thấp cao tanh tưởi lộn sòng nhiễu nhương.Tập trung dân chủ đủ đường

Mẹo lừa siêu hạng lợi phường ngồi trên

Độc tài ra giá đỏ đen

Kẻ mua chui lủi đút tiền cửa sau.Nỗi niềm tưởng đến mà đau

Biết đâu địa ngục biết đâu nợ đời

Vào mùa chợ họp khắp nơi

Bán buôn nhân phẩm gặp thời leo cao.Kỷ cương  phép nước nháo nhào

Không ai mù quáng tin vào chợ phiên

Muốn quy hoạch phải chạy tiền

Vào cơ cấu kẻ cầm quyền bội thu.Họp hành rách chiếu lu bù

Tan trò mãn tiệc đèn cù tối tăm

Thà rằng bãi thị cho xong

Tàn hoang đất nước nát lòng dân đen.Ngày 01/01/2020