25 octobre 2018

ĐỂ RỒI XEM
Cái tinh thần cách mạng
Được ca tụng xưa nay
Của bà con Xứ Nghệ
Lại trỗi dậy hôm nay.Vượt hai trăm cây số,
Sáu trăm dân Quê Choa
Tới Kỳ Anh, Hà Tĩnh,
Để kiện Formosa.


Tinh thần cách mạng ấy
Xưa dựng nên chính quyền.
Giờ có vẻ hơi khác,
Gây khó cho chính quyền.


Để rồi xem nhà nước
Sẽ cư xử thế nào.
Bênh thằng thép ô nhiễm
Hay sẽ bênh đồng bào?


Thái Bá Tân