17 octobre 2018

thoái đảng.
1.
Những người sống chết đi theo đảng
Bỏ đảng thời nay ngày thêm nhiều.
Phải chăng suy thoái về tư tưởng ?
Như lời Phú Trọng, lời Khả Phiêu ?

.
2.
Nguyễn Hộ, Trần Độ, Trần Xuân Bách
góp phần lý luận để sửa sai
khai trừ  khỏi đảng, tội chống đảng
quản thúc, tận lúc vào quan tài.
.
Danh tướng một thời, Võ Nguyên Giáp
lui về, vì Sáu Sứ Năm Châu
giữ ban sanh đẻ có kế hoạch,
lo âu vận nước đến bạc đầu.
.
3.
Nhiều vị tên tuổi từ bỏ đảng
Văn Cao, Tô Hải, Dương Thu Hương,
Tương Lai, Bùi Tín, Phạm Chí Dũng,
Đình Trọng, Đình Cống, Lê Hiếu Đằng…
.
Cường Minh tự sát tại Yên Bái
khi bắn chủ tịch, giết bí thư.
Xuân Hùng, Xuân Thanh xin tị nạn,
Bao người bị giết, bị cầm tù…
.
4.
Hàng trăm tướng tá viết thư ngỏ
yêu cầu Trung Ương phải thoát Trung,
Chủ nghĩa xã hộinên từ bỏ,
Độc lập dân tộc, mục đích chung.
.
Hàng ngàn nhân sỹ giới trí thức
đòi đảng cộng sản phải cách tân
từ bỏ độc tài cai trị nước
tôn trọng nhân quyền
dưỡng sức dân.
.
5.
Đảng viên cấp tiến nhận thức cao,
chủ nghĩa Mac-Lê đã thoái trào,
không thể trung thành kiên định mãi,
làm đơn ra đảng, dù lòng đau.
.
Biết bao người nữa trong bóng tối
âm thầm thoái đảng  về với dân
góp phần xây dựng nền dân chủ
hòa hợp “cộng đồng  bằng nghĩa nhân.

           Phú Nhuận, 1/2014
           ĐOÀN THUẬN
           [Cát Sỹ, Trần văn Thuận]