30 octobre 2018

GIỌT LỆ THẤM ĐẤTĐoàn Thuận.
  .
1.
Lời quan trên “xin lỗi”
để lấp liếm niềm đau,
”giọt lệ đời đồng bào”
thấm đất bao thập kỷ.
.
Hãy ngừng đi lừa mị.
nào giai cấp tiên phong,
nào liên minh công nông,
nào chuyên chính vô sản.
 
.
Thực tế, cán bộ đảng
đã bóc lột dân đen,
trước “giặc lạ” lại hèn,

làm tang thương tổ quốc.


2.
Bọn cải cách ruộng đất,
cướp ruộng mật bờ xôi,
hành quyết mươi vạn người
theo lệnh Mao, Hán tặc.
.
Cụ Hồ lau nước mắt,
đâu lau được thương đau:
”giọt lệ đời đồng bào”,
giọt máu đào nòi giống.
.
3.
Khi  Miền Nam giải phóng,
”Bên thắng cuộc” hân hoan.
Quân đội cùng công an
chiếm phố phường bến cảng.
đánh tư sản mại bản.

Dân mất đất mất nhà,
người tù đày xót xa.
người học tập cải tạo
người trắng tay lơ láo.

Dân phiêu bạt tha phương
rơi lệ đời thê lương.
.
4.
Thời chủ nghĩa xã hội.
Cùng nông dân Dương Nội,
làng Kháng chiến Đồng Tâm,
”quyết tử” chống nội xâm,
bọn độc tài tham nhũng.

Tại Hội nghị Dân chúng,
thề giữ đất tổ tiên.

5.
Ngày giải tỏa Thủ Thiêm.

*
Bao cơ sở tôn giáo
những xóm chùa xóm đạo,
bị cưỡng bức di dời.
.
Dân khốn cùng tả tơi,
rơi lệ buồn căm tức.
.

**
Thiếu tá Trần Vĩnh Phúc
”tự sát” vì cường quyền
truy bức tội oan khiên.
.
Thiếu tướng Hoàng Minh Hải
”tử thủ” giữ đất lại
cùng dân xóm Bình An.

Chùa Liên Trì nát tan,
”vô minh” lời kinh nguyện.
Từng đoàn người khiếu kiện,
rơi lệ thầm miên man.
.
6.
Nay, Hội đồng Ủy ban
thay mặt quan phạm tội
họp dân oan “xin lỗi”.
để lấp liếm lệ đời.
.
Thủ Thiêm, 10/2018
Đoàn Thuận.