31 octobre 2018

Đến ngày 29/10/2018, đã có ít nhất 11 người tuyên bố bỏ đảng


1. Giáo sư Tiến sĩ Chu Hảo – Tuyên bố bỏ đảng ngày 26-10-2018
2- Nhà giáo Mạc Văn Trang – Tuyên bố bỏ đảng ngày 26-10-2018

3- Nhà văn Nguyên Ngọc – Tuyên bố bỏ đảng ngày 26-10-2018

4- Tiến sĩ Trần Thanh Tuấn – Tuyên bố bỏ đảng ngày 26-10-2018

5- Trung Tá Trần Nam – Tuyên bố bỏ đảng ngày 26-10-2018

6- Kỹ sư Hoàng Tiến Cường – Tuyên bố bỏ đảng ngày 26-10-2018

7- Nguyễn Việt Anh – Tuyên bố bỏ đảng ngày 26-10-2018

8- Trung úy quân đội Nguyễn Hữu Hiếu – Tuyên bố bỏ đảng ngày 27-10-2018

9- Nguyên phó chủ tịch quận Bình Chánh Hà Quang Vinh – Tuyên bố bỏ đảng ngày 27-10-2018

10- Cô giáo Dương Bích hà – Tuyên bố bỏ đảng ngày 27-10-2018

11- Luật sư Lê Văn Hòa – Tuyên bố bỏ đảng ngày 28-10-2018