29 octobre 2018

SỜ ĐÂU TRÚNG ĐẤY


Trương Tuần- Ngày xưa tìm được một cán bộ tham nhũng khó nhỉ. Tôi nhớ chống Pháp có ông Trần Dụ Châu bỉ xử án và nói chung cán bộ trong sạch. Bây giờ thấy sẵn lăm cụ ạ.

- Vẫn chỉ là "bộ phận không nhỏ" thoái hóa biến chất cụ ạ.

- Thì tôi thấy cán bộ cao cấp, tứơng lĩnh bị "vào lò" hơi bị nhiều mà toàn những vị được giáo dục, trau dồi đạo đức, nhân dân nuôi dưỡng tạo điều kiện đủ thứ mới buồn chứ.

- Cũng vẫn là "bộ phận không nhỏ" "ăn không từ một thứ gì". Cụ hãy nhìn rộng ra còn rất nhiều cán bộ trong sạch.

- Tôi hơi bi quan. Nói riêng với cụ. cụ đừng nói với ai kẻo họ bảo tôi "bi quan chủ nghĩa" nhé.

- Nói riêng cái gì. Tôi thề không buôn dưa lê.

- Tôi cho rằng SỜ ĐÂU TRÚNG ĐẤY cụ ạ.

- Cụ nói thế thì tôi đành THÌ VƯỠN vậy !

http://trannhuong.net/tin-tuc-53761/so-dau-trung-day.vhtm