25 octobre 2018

QUÀ TẶNG CHỦ TỊCH


QUÀ TẶNG: Ném và Nhận

Chủ tịch Hội Đồng thị Quyết Tâm
Thùy Dương ném tặng chiếc giày thâm,
”thâm quầng” nước mắt màu bùn đất
trên trũng Thủ Thiêm hai mươi năm.


Chủ tịch Quốc Hội thị Kim Ngân
Thương lái Trung Quốc tặng kiểu quần
”quần chúng” rách nát xuống tận đáy,
đổi nhượng đặc khu cho Hán quân.


.
Chủ tich Nhà Nước Trần Đại Quang
được virus lạ tặng khăn tang,
”tang thương” khắp nước công an trị
cùng bao tang tóc giữa bầy đàn.

Thủ Thiêm, 10/2018
Đoàn Thuận