27 octobre 2018

"Tôi đã lạc đường"

CỰU ĐẢNG VIÊN - CỰU PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG LÊN TIẾNG; Xin lỗi các Bác đang còn là Đảng viên ,
Hiện nay, nếu tôi còn là Đảng viên thì tôi cũng sẽ phải làm như Bác Mạc Văn Trang đáng kính, vì hiện nay đối với tôi, không có nỗi nhục nào bằng nỗi nhục làm một Đảng viên của cái Đảng mà Đảng trưởng là một nhà độc tài tham lam quyền lực tột cùng, vô độ như Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng. 


Nấn ná ở lại để góp phần đấu tranh cho Đảng dần dần diễn biến, chuyển hóa theo hướng có lợi cho Nước cho Dân ư ? Còn lâu mới có thể . . . Vì Bộ chính trị và Hội nghị TW BCH TW 8 vừa qua đã đồng lòng bỏ phiếu 100%, Quốc hội bỏ phiếu 99,75 % cho Đảng trưởng kiêm thêm vai trò Chủ tịch nước thì chuyện nấn ná ở lại trong Đảng của các Bác cũng chỉ có thể góp thêm một vài lá phiếu (nếu các Bác có vai trò là BCT, BCHTW Đảng, Đại biểu QH) thì các Bác cũng chỉ có thể góp phần làm cho cái gọi là " bầu cử dân chủ, bỏ phiếu kín" sẽ có tỉ lệ % giảm xuống vài lá phiếu mồ côi và tỉ lệ trúng cử của Đảng trưởng cũng sẽ là tỉ lệ đẹp mắt bất chấp nụ cười khinh bỉ của toàn dân.

Tôi mong rằng đã đến lúc những Đảng viên cộng sản yêu nước cấp tiến phải sớm có một sự lựa chọn , gởi gắm khác, không nên tiếp tục chờ thời nữa mà phải bộc lộ chính kiến của mình bằng quyết định " Tự ra khỏi Đảng vì Đảng đã biến chất hoàn toàn " theo như Bác Mạc Văn Trang. 

Thân kính
Kha Lương Ngãi

(Nguồn Fb Huynh Ngoc Chenh)