18 octobre 2018

JOHN KERRY

Kerry, ngoại trưởng Mỹ.
Ông vừa nói gần đây,
Mà tôi thấy nói đúng,
Rằng Việt Nam ngày nay

Không hề có cộng sản.
Một tí tẹo cũng không.

Càng không có lý tưởng
Của giai cấp công nông.

Vậy thì còn gì nhỉ?
Thực ra chẳng còn gì,
Ngoài một dàn lãnh đạo
Bụng đầy Tham, Sân, Si.


Và một rừng khẩu hiệu,
Một đống các giáo điều.
Tóm lại, gì cũng có,
Ngoài tình thương, tình yêu.

Cái chúng ta đang có
Là Tư Bản Dã Man,
Một xã hội bạo lực
Với rất nhiều công an.


*

Ông Kerry nói đúng.
Cộng sản chết từ lâu.
Ừ thì để nó chết.
Cũng chẳng thiệt ai đâu.

Cái cũ chết, cái mới,
Theo quy luật, lên thay.
Mong lãnh đạo nhà nước
Tận dụng cơ hội này

Đổi mới nhiều hơn nữa,
Tự vượt lên chính mình,
Xây dựng một xã hội
Dân chủ và văn minh.