18 octobre 2018

Đến lượt giới trung lưu Việt Nam biểu tình đòi nhà: "Đảng kiểm soát hết báo đài, Nhờ mạng xã hội thông tin"