14 octobre 2018

HOAN HÔ ( tranh vui cuối tuần)


Trương Tuần
HOAN HÔ THÀNH HỒ CHÍ MINH

THƯƠNG DÂN NÊN ĐÃ HẾT MÌNH VÌ DÂN

THỦ THIÊM TIẾNG KHÓC BAO NĂM

ĐẤT CHAN NƯỚC MẮT CHƯA CẦM HÔM NAY

QUYẾT TÂM NHÀ HÁT PHẢI XÂY

CHO DÂN GIAO HƯỞNG ĐẾN NGÂY NGẤT TÌNH

HOAN HÔ THÀNH HỒ CHÍ MINH....http://trannhuong.net/tin-tuc-53734/hoan-ho--tranh-vui-cuoi-tuan.vhtm