31 octobre 2018

DÂN CHỦ - VỊ MẶN CUỘC SỐNG!


I.  ” Có áp bức, có đấu tranh”! Có độc tài chuyên chế thống trị tất có người đấu tranh dân chủ, chống độc tài thống trị, toàn trị!

Chế độ cộng sản  độc tài, toàn trị, chính nó đã tạo nên mãnh đất màu mở cho rừng cây dân chủ mọc lên! Sự hình thành những nhân tố, những phong trào, lực lượng dân chủ Việt Nam cũng không ngoại lệ, trong đó, tự diễn biến, tự chuyển hóa cũng là một tt yếu, tất nhiên, có vai trò không nhỏ của công nghệ thông tin-mạng truyền thông dân chủ xã hội của thời đại trong và ngoài nước, của các tổ chức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền của thế giới …


Từ khi đảng cs nắm quyền lực nhà nước- cướp quyền dân, họ nhân danh ” nhà nước của dân, do dân, vì dân” nhưng thực chất chỉ có một bản chất -“cướp”là không thay đổi… Chính hệ thống chuyên chính của nó đã bắt cả xã hội vào trong một nhà tù! Họ là người quản tù, cả trong nhà tù lớn và nhà tù nhỏ! Tự do, dân chủ, nhân quyền không có đất sống!

 Đất là Nước! Đất đã bị cướp thì Nước có còn!?.

 Nông dân bị tước quyền của mình trên chính mãnh đất họ được sinh ra và của cha ông họ đã nhiều đời khai khẩn, dựng xây! Công nhân vẫn là người làm thuê và kẻ tự nhân danh họ thì lại làm chủ; tiếng nói và lợi quyền của họ đã qua tay của ông chủ-đảng cộng sản. Họ có tổ chức công đoàn, danh nghĩa là của công nhân lao động nhưng do đảng cộng sản quản lý chứ không phải là đại diện, bảo vệ… Thanh niên được tổ chức vào đoàn thanh niên cộng sản- cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của đảng cộng sản…..để kế ngôi…Tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống xã hội đất nước, giáo dục văn hóa y tế xã hội, di tích, lịch sử văn hóa tâm linh...,  kinh tế xã hội, quốc phòng.....núi rừng, sông, biển....cả cuộc sống nhân dân-Con Người Việt....đang nằm trong hiểm họa...

Đảng Cộng sản và những đảng viên công sản họ (dường như) tự hào mình là người cộng sản hơn là người Việt Nam! Chúng không có tổ quốc, tổ quốc của họ không phải Tổ quốc Việt Nam! Họ nhân danh “cách mạng” nhưng chính họ lại là phản cách mạng, chính họ đã trở thành “ phản động”, “thế lực thù địch” chống lại Tổ quốc, Nhân dân, là lực cản của văn minh, tiến bộ xã hội, nhân loại! …Họ nhân danh công lý , thực thi pháp luật nhưng chính họ bất chấp công lý, luật pháp. Mọi bản án, mọi luận điệu mà họ vu cáo, chống những người yêu nước, hoạt động dân chủ chính nó đã nêu cái bản chất của chế độ và án họ tuyên chính là tuyên án chính họ…! Chính họ đã bần cùng hóa đạo lý, lương tri, đã tự gieo trồng cái ác bằng những hành vi vô pháp, vô luân, vô đạo , phản nước, hại dân... sợ sự thật như loài Cú sợ Ánh sáng…

Đảng cộng sản  lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm đầu nhưng chỉ có tập trung, độc tài, không có dân chủ- Chính Nó Giết Nó- dù vẫn luôn rêu rao chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu, lý tưởng nhưng tự bản thân Đảng cộng sản tự biết đó chỉ là ảo vọng, quyền lực, quyền lợi, quyền thống trị của chúng mới là mục đích! Đảng viên cộng sản ”còn Đảng còn mình”  vào đảng cũng chẵng có lý tưởng gì, chỉ vì chức, vì quyền và lợi, và vì nằm trong cái “hồ lô”-yêu quái, nếu đảng cộng sản không cắm quân, cắm chốt –cán bộ chủ chốt trong toàn bộ hệ thống, bộ máy, buộc ràng trong cái cơ chế “chuyên chính chuyên chế “  thì thử đảng CS còn lại được bao nhiêu đảng viên, đó là chưa nói, nếu thực thi luật pháp nghiêm minh thì toàn bộ các cán bộ, chức sắc đều vào tù…vì cái tội tham nhũng, chưa nói những tội khác….. Chính những cái ác tham đó càng tạo thêm cho cuộc sống xã hội ngày càng thêm nhiều vị mặn dân chủ!

Với thời đại thông tin, toàn cầu hóa đâu như cái thời “chấn động địa cầu” , “mưa sa trên màu cờ đỏ”, chế độ độc tài cs, toàn trị làm sao có thể lấy tay che cả bầu trời. Mạng internet cùng với những blog –fecebook...truyền thông dân chủ xã hội (lề dân), ảo nhưng mà thật, bởi vậy mới có một lực lượng đen-đỏ hùng hậu đánh, bắt giam cầm những con người ấy! Sự lớn mạnh của nó, ta thấy-trong và ngoài (nước) đã có những chuyển đổi vai trò, hổ trợ cho nhau, đến nay, nguồn thông tin từ các blog-mạng xã hội ở trong nước là chủ yếu, vươn lên thông tin toàn cầu – là vũ khí của người đấu tranh dân chủ vạch mặt bọn giả nhân giả nghĩa, giả danh, giả dối, bất lương, chống loại Qụa, Diều hâu, Kênh kênh, Cú vọ… ; thông tin, kết nối những người Việt Nam hoạt động dân chủ, quan tâm đến vận mệnh đất nước, cuộc sống tự do, dân chủ, nhân quyền, dân sinh của nhân dân ở trong và ngoài nước thành các phong trào, lực lượng ngày càng lớn mạnh. Nhìn lớp người trẻ hiện nay, ta thấy, lực lượng tiếp nối ngày càng nhiều hơn, đông hơn, trẻ hơn, đầy bản lĩnh và tri thức… II. Dân chủ là sự tự ý thức của mỗi công dân về quyền dân chủ của mình đối với nhà nước, xã hội, đất nước; là cuộc đấu tranh vì quyền công dân, quyền con người trong cuộc sống xã hội hàng ngày; là hoạt động của những cá nhân, nhóm, tổ chức, lực lượng, phong trào vì một xã hội Việt Nam dân chủ, tất cả vì dân, vì nước, vì Việt Nam -“Tổ quốc trên hết”  với tâm hồn yêu nước trong sáng, chấp nhận hy sinh, không vì cái tôi cá nhân, vị kỷ…

Đã có biết bao người đâu tranh vì Dân chủ, nhân quyền đang ở trong nhà tù CS hoặc đang bị quản lý, giám sát tại gia! Đến với dân chủ, đấu tranh cho dân chủ không riêng những người ngoài đảng cộng sản, những người đã ly khai mà còn có những thành phần khác ở trong đảng cộng sản, dù còn khoác cái áo đảng viên nhưng ở những mức độ khác nhau, tâm hồn, tư tưởng họ đã ”tự diễn biến” ….  Họ ở trong Đảng , khoác màu áo cộng sản nhưng cuộc sống họ đã “tự ly khai”, những người có danh  tiếng với nhân dân, không ít người- họ âm  thầm làm những việc cần thiết-hợp nhân duyên cuộc sống chính họ, đấu tranh và giữ mình trong xã hội với guồng máy phi nhân-vô đạo, cuộc sống của họ, tất cả  vì  Nước-vì Dân, Vì sự trường  tồn của dân tộc đất nước! Biết bao nhiêu con người-đã tìm về cội nguồn lịch sử dân tộc-đất nước, nhất là Tuổi Trẻ-để Tìm và sống thực  sống với cuộc sống nhân dân, xã hội đất nước! Có những con người đang ở trong tù cộng sản hoặc đang bị di trú nước ngoài, những con người khi ẩn- khi hiện trong dòng sống cuộc sống xã hội đất nước, khi có đủ nhân duyên -hợp dòng -xuống đường tranh đấu-..... Có không ít trí thức luôn luôn dấn thân, ý thức vai trò của trí thức trong cuộc sống dân tộc trước họa ngoại xâm, nguy cơ mất nước mà bọn giặc trong và ngoài đang cấu kết với nhau nay đang  đi những bước đi cuối cùng......Có rất nhiều con người  đang mang màu áo nhân dân oán ghét nhưng họ đã âm thầm “dấn thân” theo cách riêng của mỗi người, khi “đủ duyên”, họ đã “rủ bỏ”.....như ta đã thấy! Những con người đó-chắc chắn-ai cũng yêu quý!

-Hãy yêu quý và tin tưởng- không con người Việt Nam nào là không  yêu nước-chỉ trừ những bọn cố tình bán nước buôn dân đang nắm quyền lực trong tay và đang nằm trong  “thòng lọng” của bọn giặc cướp nước ta từ hàng ngàn năm qua, đến nay vẫn chưa từ bỏ dã tâm ....mà, có lẽ, mỗi con người Việt không ai không thấy-biết!

Mỗi người đã có ý thức về dân chủ, đa nguyên, đấu tranh cho dân chủ, người đang ở tuyến đầu hay ở phía sau, quan điểm, nhận thức, phương pháp dù có khác nhau – bởi vậy mới đa nguyên- cùng có một tình yêu nước, yêu dân trong sáng, tất cả- không một ai  chịu mất nước, chịu làm nô lệ ... Cuộc sống xã hội đất nước Việt Nam cả một thời gian dài gần bốn thế hệ đã trải qua tất cả đã bày ra-không ai không thấy!

    Yêu nước, dấn thân cần có trí tuệ bằng cái tâm trong sáng! Mỗi người, nhóm, phong trào, lực lượng đều là những nhân tố, đều có tiếng nói, đều có một vị trí, vai trò đối với nhân dân, cuộc sống xã hội, cả trong nước và thế giới mà “Dân chủ, Pháp quyền”, “Quyền sống Quyền tự do và Quyền mưu cầu hạnh phúc!”  là mục tiêu chung! Tất cả hợp lại như là những con sóng, lan tỏa nhanh mạnh theo bề rộng, cuồn cuộn, nối tiếp, chồng, gối lên nhau theo chiều sâu, hết lớp này đến lớp khác, cao hơn, mạnh hơn, “khai dân trí, chấn dân khí” không ngừng nghỉ…..Bản chất cuộc sống xã hội là đa nguyên! Tất cả đều là nhân duyên! Sự ý thức về nhân quyền, về quyền dân ngày càng lan truyền mạnh mẽ trong nhân dân tạo nên xã hội dân sự “ảo mà thật” rồi nhanh chóng sẽ tạo nên sự chuyển hóa…

 Dân chủ-tất cả phải là quyền dân, tự mình gieo trồng, đấu tranh để gặt chứ không phải là của ai đó ban phát, xin cho! Hạnh phúc, bình an cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, con người- xã hội là trong hiện tại, từ hiện tại, phải bắt đầu từ hiện tại chứ không phải ở tận đẩu, tận đâu mà kẻ vẽ vời cũng chẵng biết đâu mà vẽ, trong khi đó, hiện tại thì xấu xa, cái ác thống trị, xã hội đầy dẫy bất công, con người, kể cả kẻ cầm quyền, cũng luôn sống trong sợ hãi….thì làm sao gọi là tốt đẹp….!?

  Đảng cộng sản, dù chất cộng sản không còn nhưng bộ máy, hệ thống chuyên chính chống nhân dân, cướp quyền dân, không vì dân, hàng ngày đang hành dân, nhân dân đang khốn khổ với những con người và bộ máy ấy. Một bộ máy bất nghĩa, bất nhân, biến những con người muốn tốt cũng khó  trở thành tốt được! Một bộ máy đã như vậy tại sao không xóa bỏ nó!?. Đảng cs càng đấu tranh giai cấp, chống nhân dân, chống dân chủ thì càng tự diễn biến mà sự sụp đổ là tất yếu! Đảng cộng sản cũng tự biết -cái vỏ quyền lực hiện cũng đã mục ruổng từ bên trong và cần phải “tự cứu lấy mình”! Để cứu lấy mình, ngoài con đường Dân chủ không có con đường nào khác! Nếu đảng cộng sản muốn tự cứu lấy mình, thật sự quay đầu vì nước, vì dân, để làm Người, vì Tổ quốc trên hết (chứ không phải “còn đảng còn mình”), vì một xã hội dân chủ chứ không phải đảng chủ, vì một nhà nước “của dân, do dân, vì dân” …thì “hãy vượt qua sợ hãi”, nói đi đôi với làm, hãy thể hiện bằng hành động thực tế!

-Hãy tôn trọng các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, dân sinh của nhân dân như các Hiến pháp từ trước đến nay đã Hiến định...  Trước mắt, thực hiện ngay các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do cư trú, tự do đi lại…của nhân dân!

-Hãy giải quyết căn bản chế độ đa sở hữu về đất đai và giải quyết ngay vấn đề khiếu kiện đất đai của dân oan và nông dân hiện nay….;

-Hãy thả ngay các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, những người yêu nước đấu tranh vì chủ quyền của dân tộc, đất nước! Biển Đông, Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam…!

-Tự thừa nhận những sai lầm và có sửa chữa sai lầm chứ không phải chỉ nhận bằng lời nói suông…;

-Trong khi chờ đợi một Hiến pháp, Luật pháp thực sự dân chủ, là “của dân, do dân, vì dân”, hãy thực thi đúng các công ước quốc tế về nhân quyền, dân quyền và các công ước khác mà Việt Nam là thành viên đã cam kết và đã ký kết với thế giới;…

-Những người nhân danh thực thi pháp luật hãy nghiêm minh thực thi luật có luật pháp, chứ không phải hành động như kẻ côn đồ, vô pháp vô cương, và cần phải ý thức và học dần- luật pháp cần cho tất cả, bảo vệ cho tất cả, trong đó có cả chính mình, chính nó bảo vệ mình, nếu không, luật nhân quả sẽ báo ứng ngay với những kẻ ấy một ngày không xa….


***

Muôn suối, ngàn sông, dẫu có qua những thác ghềnh, những con đập bít ngăn nhưng rồi tất cả cũng chảy về biển. Biển chỉ có một vị mặn! Dân chủ là vị mặn của đời, là vị cuộc sống nhân loại! Đấu tranh dân chủ là của mỗi người dân Việt,  tất cả vì Con Người-Cuộc sống Non Nước Việt, tất cả Vì Mỗi Con Người Dân Việt  có cuộc sống xã hội tốt đẹp, làm chủ chính mình, làm chủ Đất nước !

Tất cả, hãy đi về phía Ánh Sáng!


 Nguyễn Hoàng Quang