16 octobre 2018

Không còn gì để nói


Thái Bá Tân

 
Không thể nào tin nổi.
Các bác hãy nhìn đây.
Nhìn và đọc cho kỹ
Tấm bằng khen lạ này.

Bằng khen Sài Gòn nhé.
Chủ tịch Lê Hoàng Quân
Ký tặng người nào đấy,
Cũng được gọi là “dân”.


Vì thành tích chống Mỹ?
Thi đua và lập công?
Vì dũng cảm bắt cướp,
Hay cứu giúp cộng đồng?

Không! Vì đã “xuất sắc”
Trấn áp người biểu tình
Chống dàn khoan Trung Quốc
Xâm phạm lãnh hải mình!

Các bác đọc rồi chứ?
Kẻo lại mắng oan tôi.

Đúng, Thời Đại Đồ Đểu
Và Phản Động lên ngôi.

Công khai và minh bạch.
Thế là rõ, ô-kê.

Chính quyền và dân chúng
Đã trở thành hai phe.

Không còn gì để nói.
Không còn gì để bình.
“Thời đại ta đang sống
Là tột đỉnh quang vinh!”

T.B.T.