20 octobre 2018

GIẢI NOBEL KINH TẾ


Trương Tuần

- "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay", là lá la...

- Ối ối cụ như dân Sâu-bít (Showbiz) ấy. Hôm nay có gì mà đẹp thế ?

- Cụ ghé tai tôi nói kẻo lộ hết thiên cơ...

- Hồi hộp quá, cụ nói đi.

- Tôi phát minh ý tưởng này sẽ thu bộn ngoại tệ ngõ hậu giúp kinh tế phát triển, trang trải nợ công, nâng cao đời sống nhân dân.

- Ý tưởng gì mà độc chiêu thế cụ.

- Tôi đề xuất xuất khẩu một thứ ta rất sẵn mà bọn tư bản nó rất thiếu.

- Mặt hàng gì hả cụ ? Than đá, cá da trơn hay thuốc lào Tiên Lãng ?

- Xuất khẩu CẤP PHÓ, cái này chỗ nào ta cũng ê hề mà thằng Tây rất hiếm.. Có nơi hơn tiểu đội cấp phó mà đang muốn tăng thêm.

- Bái phục cụ. Ý tưởng này rất đáng trao giải Nobel kinh tế. Nhận Giải cụ khao tôi với nhé.

- Thì VƯỠN...