vendredi 12 octobre 2018

Đôi điều về nhất thể hóa.

.
Thơ Đoàn Thuận.
Trung Ương 8 hợp giữa màu tang.

(Quốc tang Đỗ Mười,Trần Đại Quang)
Đa số tán thành nhất thể hóa:
Bí thư chủ tịch, một ghế vàng.
.
Các đảng cộng sản chuyên độc quyền.
Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Triều Tiên.
Cộng sản Việt Nam thêm Tứ Trụ
Nay còn ba trụ, liệu có nghiêng?
.
 
Phú Trọng bắt tay Tập Cận Bình.
để tu sửa lăng Hồ Chí Minh,
theo Mao tái lập nhà Đại Hán:
Trung Quốc Đông Dương, một triều đình.
.
Từ đậy, Biển Đông thành “vành đai”.
Việt Nam, “con đường tơ lụa” dài
qua các đặc khu, miền nhượng địa
thuộc triều thương lái, bọn nô tài.
.
Có thể, chủ tịch hay bí thư
sẽ là thái thú hay trưởng tù
cai quản nhà giam dân đất Việt
phục tùng chủ nô Đại Tàu Phù.
.
Thủ Thiêm, 10/2018.
Đoàn Thuận