dimanche 7 avril 2019

CS và giả dối .

Sơn Long

Đọc bài của Bác Nguyễn Đăng Quang và Bác Nguyễn Đình Cống , tôi tham gia một số ý .
Trước hết muốn nói về khuyết tật gốc của người Việt. Những bậc chí sĩ, những nhà yêu nước vì lòng yêu nước thật sự thấy cần phải nói ra cho được cái tệ của dân tộc mình, để cảnh tỉnh mong quyết tâm khắc phục để dân tộc trưởng thành hơn, nếu mổi người thấy được và sửa được cái khuyết tật đó thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn. 


Từ xưa người Việt rất chăm chỉ việc học, cha mẹ hy sinh tất cả cho con học hành. Mục đích học đó để thi đổ ra làm quan, không phải để có kiến thức sản xuất kinh doanh lo cho mình lo cho đời. Cái mộng làm quan đó ăn sâu vào trong văn hóa ở những nơi mà cư dân tồn tại qua hàng ngàn năm như Miền Bắc, Miền Trung. Ở Miền Nam thì khác hơn do là vùng đất mới. Đây là nơi tập họp của những con người chống lại triều đình, không sống nổi với xã hội đang sống bỏ xứ ra đi, cả người Việt lẩn người Trung Hoa, nơi tập họp những anh hùng lạc thảo tha phương cầu thực. Sau đó một thời gian ngắn bị người Pháp đô hộ, văn minh Phương Tây thống trị và bị ảnh hưởng nặng về tư tưởng văn hóa Phương Tây. Từ đó việc học nó không còn mục đích duy nhất là làm quan mà để tham gia hoạt động kinh tế thực tiển, giá trị con người không đo ở bằng cấp chức vụ mà ở sự thành công kinh tế trong hoạt động xã hội. Nói ra không để chia rẽ vùng miền mà để nhìn nhận thực tế khách quan.
Do tư tưởng học để làm quan, vì làm quan mới có cuộc sống sung túc kẻ hầu người hạ gái đẹp, ăn trên ngồi trước, một người làm quan cả họ được nhờ ... và từ đó văn hóa quan trường chi phối. Đã là quan thì vào luồn ra cúi, sợ hải, nghi kỵ, chia rẽ, đạp đổ nhau để tiến lên. Có chuyện vui là một người Việt so với một người Nhật, người Việt hơn, nhưng 3 người Việt so với một người Nhật thì người Nhật hơn. Người Việt là kim cương mà người Nhật là đất sét ??? .
Sau này khi chủ nghĩa CS tràn vào, do cần đánh đổ đế quốc nên những ngươi CS xuyên tạc tất cả những gì của Phương Tây, tốt cũng biến thành xấu, không xấu cũng tuyên truyền thành xấu, xấu ít thành xấu nhiều. Còn về ta thì không nói thành có, có ít nói thành nhiều, đưa lãnh tụ lên trên Phật Chúa, trên cả mọi vĩ nhân của thế giới trên mọi anh hùng dân tộc trên mọi minh quân qua suốt chiều dài lịch sử. Có, không, xấu, tốt lẫn lộn thay bậc đổi ngôi. Qua cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp, chính sách tôn giáo, tất cả những gì tinh hoa, đạo lý dân tộc bị đổ nhào.


Tình trạng xã hội xuống cấp bệ rạc mà hàng ngày nhan nhản xãy ra là kết quả của 2 nguồn gốc, văn hóa quan trường và hành xử ngu trung của đại bộ phận những người theo chủ nghĩa CS. Và đang đẻ ra, đang ngự trị hai chử Tiền Quyền trên toàn bộ đất nước. John Kerry nói VN là nước tư bản cuồng nhiệt .
Giải quyết tình trạng xã hội hiện nay là phải giải quyết nguồn gốc, một việc làm không dễ chút nào. Tất nhiên không phải chờ mà thấy cái nào xấu thì cả xã hội chung tay lên án, bất hợp tác. Và mỗi một con người tự hoàn thiện mình, xa rời văn hóa quan trường, lấy tư tưởng dân chủ nhân quyền, nhân bản, khai phóng, dân tộc làm nền tảng văn hóa cho bản thân mình.Từng người nhân bản xã hội nhân bản. Từng người được khai phóng xã hội khai phóng .