25 avril 2019

Thơ Đoàn Thuận : CHUYỆN “LẠ”

1. Chủ tịch đại tướng Trần Đại Quang,
từng làm bộ trưởng Bộ Công an,
nhưng sao “chết lạ” do virus,
để tổng bí thư lo quốc tang.

Nay, Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư,
kiêm chủ tịch nước, vẫn chủ lò,
đến đất Kiên Giang, quê Tấn Dũng,
bỗng dưng trụy não, “tin lạ” rò.


Từ Một Không Tám, Lê Đức Anh,
Đại tướng chủ tịch, từng tung hoành,
từng lệnh Gạc Ma không nổ súng,
giờ rời “thực vật” theo âm binh.

2.
Chết hay bệnh tật, chuyện đương nhiên.
Dối trá đảo điên thêm muộn phiền.
Nhân từ độc ác thuộc nhân quả.
Dân biết tiếc thương hay rũa nguyền.