17 avril 2019

SẬY ĐẤT


Kính tặng cụ Lê Đình Kình, Nhân ngày kỷ niệm làng Đồng Tâm 
 .

Một cơn lốc thốc vào sậy liêu xiêu.
Thân gầy guộc nghiêng bên ruộng ban chiều
Gió tao tác tạt xô về hoang dã
Dập nát lá, tơi cành giữa quạnh hiu.
..
Một bầy sói, theo lốc, rình cánh đồng.
Trên mảnh đất bao đời của tổ tông.
Tiếng sói tru hoang mang lời rừng rú.
Khiến muôn loài động chuyển khắp non sông.
..
Gốc sậy già bám rễ vào đất xưa.

Hàng sậy non ngóng trời lên từng mùa.
Và tất cả Đồng Tâm mọc đứng thẳng.
Sậy che làng giữ đất trước gió lùa.

..
Đoàn Thuận