28 avril 2019

CHẠNH LÒNG Ở ĐỒNG ĐĂNG


Từ bốn chục năm nay pháo đài Đồng Đăng đã được ghi nhớ như một trong những di tích bi tráng nhất trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc. Nơi đây vẫn còn là nấm mồ chung của hơn 400 chiến sĩ, nhân dân bị quân xâm lược sát hại. Hài cốt của họ có lẽ vĩnh viễn nằm lại trong lòng núi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên trước cảnh hoang sơ của di tích gần như bị bỏ hoang. Không có một tấm bia tưởng niệm, không có một đài hương. Chỉ có chiếc bát hương con con này do dân sở tại và khách tham quan thắp hương tưởng niệm những chiến sĩ và đông bào hy sinh ở pháo đài. 


Cũng không hề có một lời giới thiệu về pháo đài về người còn sống và những người đã chết.
Không rõ trách nhiệm này thuộc về ai, về cơ quan văn hóa nào ở Lạng Sơn. Hay tâm lý sợ hãi trước bọn bạn vàng làm cho người ta quên mất di tich lịch sử đặc biệt này mặc dù nó không phải là một vật bé nhó mà là cả ngọn núi ngày ngày vẫn ngạo nghễ nhìn lên Mục Nam Quan.
Cả cái đơn vị bộ đội và công an nữa tại sao không dám tưởng niệm đồng đội mình ư? Hay là có người ngăn cản?
Tỉnh Lạng Sơn hãy xem lại Pháo đài Đồng Đăng đi!