20 avril 2019

ĐÍCH THỊ BỌN THÙ ĐỊCH


Trương Tuần

Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2019 3:37 PM


Cụ ơi. Tôi tìm ra bọn thù địch. Mừng quá cơ

- Nó ở đâu để tôi bắn bỏ, không thể thỏa hiệp với bọn thù địch này được. Nhưng cụ thấy ở đâu ?

- Tôi thấy nó ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình...

- Nó lập căn cứ ở đó à? Để tôi lên tóm cổ.

- Cụ không tóm được đâu.

- Cụ thể là bọn nào?

- Rất bình tĩnh, xin cụ "quảng bình hà tĩnh" cho. Thưa cụ bọn nâng điểm con các lãnh đạo thì là bọn thù địch còn gì.

- Họ ăn tiền hoặc nâng bi thôi.

- Tôi thấy bọn nó nâng điểm cho con lãnh đạo mà các đồng chí ấy không hề hay biết thì có phải bọn nó hạ gục uy tín lãnh đạo, hạ uy tín cán bộ của Đảng, hạ gục lòng tin của Nhân Dân. Thế là thù địch còn gì nữa.

- Bỏ mẹ, kẻ thù từ trong ruột thế này thì toi tói tòi cụ ạ.

- Thì VƯỠN.